• +381 64 827 8000
  • +381 64 827 8001
  • office@instalatergrg.com
  • Pon - Sub: 07h- 19h ; Sub: 07h - 14h

Toplotne pumpe VODA / VODA

Toplotna pumpa koja koristi energiju dobijenu iz podzemnih voda, čija je temperatura konstantna i kreće se od 10⁰C pa na više. Kod ovog sistema su potrebna dva bunara – jedan iz kojeg se crpi voda, koja protiče preko izmenjivača toplote i pri tome joj se oduzima toplota, a drugi je ponorni bunar u koji se ohlađena voda vraća.
Toplotne pumpe VODA – VODA imaju mogućnost iskorićenja energije vode i energije zemlje. Toplotna pumpa VODA – VODA se koristi za zagrevanje i hlađenje: kuća, stanova, poslovnih prostora, plastenika itd. Ovi sistemi se mogu koristiti na postojećim centralnim sistemima grejanja kao na primer drva, ugalj ili gas.
Kada se kao toplotni izvor koristi podzemna voda koja je cele godine na temperaturi od 14 do 16 °C optimizacijom parametara toplotne pumpe postiže se maksimalni koeficijent korisnog dejstva u toku korišćenja cele godine.

PREDNOSTI:

– Smanjenje troškova grejanja i do 80%. Sa cenama drveta, uglja i struje koje stalno rastu, nije verovatno da ćete ikad zažaliti nad svojom odlukom. U stvari, počećete da uživate u jeftinom grejanju već od prvog meseca.
– Ovim rešenjem sprečavate nekoliko tona otrovnog ugljen dioksida godišnje da se ispusti u atmosferu. Od Vašeg doma – doprinos vredan hvale. Zapravo, korišćenjem toplotnih pumpi ostvarićete za okolinu isti efekat kao da su dva automobila doživotno isključena iz saobraćaja.
– Nije potrebna nikakva ’’dostava goriva’’na kakvu smo navikli kod uglja, drveta ili lož ulja. Toplotna pumpa radi na struju koja je već u Vašem domu, ali kako samo štedljivo!
– Održavanje ovog sistema je nepotrebno, ovo je uređaj koji radi po principu ’’uključi izaboravi’’. Dim i dimnjak, pepeo i loženje, „curenje“ i kondenzacija kotla prvog dana pašće u zaborav.
– Toplotna pumpa uz pomoć svoje moćne automatike sama na osnovu spoljne temperature određuje optimalnu temperature u Vašem domu.

© Copyright 2022