• +381 64 827 8000
  • +381 64 827 8001
  • office@instalatergrg.com
  • Pon - Sub: 07h- 19h ; Sub: 07h - 14h

Toplotne pumpe

Toplotna pumpa je termodinamički system koji oduzetu energiju jednog medijuma (obično nižeg nivoa), predaje drugom medijumu.

Sam naziv “pumpa” dovoljno govori o tome šta ona zapravo radi. Kao i svaka druga, toplotna pumpa podiže nivo. Vodena pumpa podiže nivo vode, na račun utrošene energije, a toplotna pumpa podiže nivo energije na račun oduzete energije od drugog medijuma (obično vode, vazduha ili zemlje). Grejanje sa toplotnom pompom može doneti uštedu i do 75% u odnosu na druge vidove grejanja.

Prednosti upotrebe toplotne pumpe se ogledaju u sledećem:
• Koristi obnovljivu energiju (geotermalna energija se ubraja u obnovljive energente),
• Koristi samo 20–25% električne energije za svoj rad,
• Ne zahteva upotrebu dimnjaka (oko 30% energije proizvedene u kotlu na čvrsto gorivo, odlazi kroz dimnjak),
• Automatizovano radi
• Ne zahteva nikakvo održavanje,
• Ne postoji potreba za kupovinom energenta unapred,
• Mogućnost programiranja rada za vreme niže tarife,
• Nema otvorenog plamena (nema mogućnosti izazivanja požara).

Prostor se zagreva pomoću radijatora, ventilokonvektora (fancoil-a) ili podnog grejanja. Najveća ušteda se postiže kombinacijom toplotne pumpe i podnog grejanja, jer se sa snižavanjem temperature u sistemu, značajno povećava koeficijent grejanja, a poznato je da podno grejanje zahteva niže temperature od radijatorskog.
Sa druge strane, ventilokonvektor je dobro rešenje zato što je proctor moguće i grejati i hladiti, što kod podnog i radijatorskog grejanja nije slučaj.
Za korisnika je najvažnije da zna da upotrebom toplotne pumpe za grejanje prostora i sanitarne vode, može ostvariti značajne uštede.

TIPOVI I KARAKTERISTIKE NAŠIH PUMPI

SISTEM RADA TOPLOTNE PUMPE

Tehnologija rada toplotnih pumpi slicna је tehnologiji rada frižidera, ali sa obrnutim principom. U jednom kružnom procesu (Cornotov proces), toplota izvučena iz podzemnih voda predaje se radnom mediju (gas R22) koji se komprimuje i dovodi na viši temperaturni nivo. Na taj način se neprimetna toplota zemlje i vazduha pretvara u korisnu energiju u svrhu grejanja.

Proces rada toplotne pumpe moze se podeliti u četiri osnovna koraka:
1. U isparivacu se radnom mediju, gas R22, dovodi toplota podzemne vode, gas se zagreva na 3 do 7°С, isparava i prelazi iz tecnog u gasovito agregatno stanje.
2. Radni medij se potom komprimuje u kompresoru usled cega mu raste pritisak i temperatura 65°С. Za taj proces potrebno je 25% dodatne (elektricne) energije. T
3. Toplotna energija dobijena komprimovanjem radnog medija direktno se prosleduje polaznom vodu naseg sistema grejanja. Radni medij se na taj nacin pothladuje, kondenzuje i pretvara u tecno agregatno stanje.
4. Putem dekomprimovanog radnog medija u ekspanzionom ventilu, usled naglog pada pritiska, radni medij se znatno pothlađuje tako da je ponovo u stanju da primi toplotu iz vode.

Ukoliko je Vase zemljiste pogodno za tu svrhu, koriscenje podzemnih voda putem usisnog i ispusnog izvora podzemne vode moze biti vrlo efikasno. Podzemna voda je vrlo dobar rezervoar za dozracenu suncevu energiju i cak i za vreme zimskih dana odrzava konstantnu temperaturu izmedu 8°С i 15°С. Podzemne vode nema svuda u dovoljnoj kolicini i odgovarajuceg kvaliteta, medutim tamo gde su uslovi ispunjeni, iskoristivost је velika.

lzvor toplote – podzemna voda

Podzemne vode su najizdasniji izvor akumulirane toplote, buduci da zadrzavaju stalnu temperaturu od 8°-15°С i daju najveci postignuti ucinak eksploatacije toplote. Kako bi se navedena toplota mogla iskoriscavati neophodno je imati eksploatacioni izvor podzemne vode iz kojeg se voda transportuje do toplotne pumpe i apsorpcionu busotinu/bunar u koji se ohladena voda vraca nazad. Vracena voda nazad ne menja svoj hemijski sastav, a pritom ni kap vode se ne trosi, vraca se ista kolicina vode u drugu busotinu. Voda ostaje potpuno ekoloski cista (nezagadena). Usisni i ispusni bunar instaliraju se na razmaku od minimalno 10m. Kod koriscenja ovog izvora toplote preporucuje se upotreba dodatnog izmenjivaca toplote u slucajevima kada kvalitet podzemnih voda premasuje neke preporucene vrednosti. Osim toga stete koje mogu nastati usled nedovoljnog odrzavanja primarnog protoka (sakupljanje taloga, mulja ili smrzavanje, kod direktnog pogona bez medu izmenjivaca mogu biti totalne i ne podlezu garantnom roku.

Ugradnja međuizmenjivaca ne moze spreciti zaprljanje (korisnik mora konstantno vrsiti kontolu filtera za vodu), ali je primena znatno sigurnija i jednostavnija za odrzavanje. Meduizmenjivac је moguce jednostavno rasklopiti i po potrebi ocistiti.

Prilikom projektovanja ovakvih sistema potrebno je obratiti paznju na sledece:
– osigurati dodatnu kolicinu podzemnih voda na dubini od cca. 30 metara
– maksimalna kolicina vode koju je moguce iscrpeti i kvalitet vode su od velikog znacaja
– usisni bunar za crpljenje vode mora biti postavljen u smeru toka podzemne vode, odnosno ispred ispusnog bunara
– eksploatacija toplote podzemnih voda mora biti odobrena od strane sluzbe nadlezne za vodo- privredu.

© Copyright 2017